Kerkdiensten

Mocht door overbelasting de live-uitzending niet werken, dan zullen wij zo spoedig mogelijk na de dienst de backup van de uitzending op de website plaatsen.

De geplande kerkdiensten kunt u vinden in de agenda.

zo, 10/07/2022 - 16:00 ds. W. J. van Gent
zo, 10/07/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent
zo, 03/07/2022 - 16:00 ds. S. M. Buth Mattheüs 16: 12 en 1 Korinthe 5: 7-8 - Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem
Ps. 32: 1
Ps. 32: 5 en 6
Ps. 85: 1
Ps. 116: 10
Ps. 139: 14

Schriftlezingen: Mattheüs 16: 1-12 en 1 Korinthe 5: 7-8 (Tekst: Mattheüs 16: 12 en 1 Korinthe 5: 7-8)

Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem.
1. De verzoeking door het zuurdesem.
2. De waarschuwing tegen het zuurdesem.
3. De uitzuivering van het zuurdesem.
naluisteren download
zo, 03/07/2022 - 09:30 ds. S. M. Buth Jeremia 18: 6 - Als klei in de hand van de Pottenbakker
Ps. 75: 1 en 4
Ps. 119: 19
Ps. 33: 6
Ps. 104: 15 en 18
Ps. 94: 5

Schriftlezing: Jeremia 18: 1-17 (Tekst: Jeremia 18: 6)

Als klei in de hand van de Pottenbakker.
1. De nietigheid van de klei in de hand van de Pottenbakker.
2. De invloed van de klei op het handelen van de Pottenbakker.
3. De onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de Pottenbakker.
naluisteren download
zo, 26/06/2022 - 16:00 ds. M. van der Sluys 1 Timotheüs 4: 14-16 - De God van het leven is de Behouder van alle mensen.
Ps. 51: 6 en 7
Ps. 103: 4
Ps. 119: 45 en 47
Ps. 80: 11
Ps. 91: 5

Schriftlezing: 1 Timotheüs 4: 1-16 (tekst: 1 Timotheüs 4: 14-16)

De God van het leven is de Behouder van alle mensen..
1. Zijn gave.
2. Zijn opgave.
3. Zijn genadegave.
naluisteren download
zo, 26/06/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent 1 Thessalonicenzen 4: 3 - Heilig leven naar ziel en lichaam (serie Thessalonicenzen – deel 7)
Ps. 92: 7
Ps. 119: 1
Ps. 53: 1, 2 en 6
Ps. 86: 6
Gezang 5: 7 en 9 (Gebed des Heeren)

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 1-12 (Tekst: 1 Thessalonicenzen 4: 3)

Heilig leven naar ziel en lichaam.
1. God wil heiliging.
2. God wreekt hoererij.
naluisteren download
zo, 19/06/2022 - 16:00 ds. W. J. van Gent Nabetrachting Heilig Avondmaal 1 Thessalonicenzen 3: 12-13 - Wandelen naar het Woord (3) (serie Thessalonicenzen – deel 6)
Ps. 147: 1 en 4
Ps. 59: 10
Ps. 133: 1, 2 en 3
Ps. 4: 4
Ps. 99: 8

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 3: 1-13 (Tekst: 1 Thessalonicenzen 3: 12-13)

Wandelen naar het Woord. (3)
1. Toenemen in liefde.
2. Toenemen in heiligmaking.
3. Toenemen in verlangen.
naluisteren download
zo, 19/06/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent Heilig Avondmaal 1 Thessalonicenzen 3: 2 en 8 - Wandelen naar het Woord (2) (serie Thessalonicenzen – deel 5)
Ps. 68: 14
Ps. 119: 88
Ps. 35: 1 en 13
Ps. 10: 9
Ps. 119: 25
Ps. 84: 2, 3 en 6
Ps. 118: 7

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 2: 17 – 1 Thessalonicenzen 3: 8 (Tekst: 1 Thessalonicenzen 3: 2 en 8)

Wandelen naar het Woord. (2)
1. Versterken.
2. Vermanen.
3. Vaststaan.
naluisteren download
zo, 12/06/2022 - 16:00 ds. W. J. van Gent NGB artikel 5 en 6 - Openbaring 3: 7-13 en Openbaring 22: 12-21 - Het gezag van de Heilige Schrift
Ps. 128: 1 en 3
Ps. 40: 5
Ps. 119: 45, 56 en 76
Ps. 81: 7 en 8
Ps. 89: 15

Schriftlezingen: Openbaring 3: 7-13 en Openbaring 22: 12-21
NGB: Artikel 5 en 6

Het gezag van de Heilige Schrift
1. …is door de heilige kerk aanvaard.
2. …is door de Heilige Geest getuigd.
3. …is door de heilige boeken begrensd.
naluisteren download
zo, 12/06/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Thessalonicenzen 2: 13 - Wandelen naar het Woord (1) (serie Thessalonicenzen - deel 4)
Gez. 8: 1 (Bedezang voor de predicatie)
Ps. 119: 87
Ps. 26: 2, 3 en 12
Ps. 25: 2
Ps. 27: 7

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 2: 10-20 (Tekst: 1 Thessalonicenzen 2: 13)

Wandelen naar het Woord.
1. Het Woord is gepredikt.
2. Het Woord is ontvangen.
3. Het Woord is aangenomen.
4. Het Woord is werkzaam.
naluisteren download
ma, 06/06/2022 - 09:30 ds. H. van der Ham Tweede Pinksterdag Handelingen 2: 4a - Vervuld met de Heilige Geest
Ps. 63: 1 en 2
Ps. 68: 5
Ps. 87: 1, 3 en 4
Ps. 143: 10
Gezang 12: 7 (Avondzang)

Schriftlezing: Handelingen 2: 12-24 (Tekst: Handelingen 2: 4a)

Vervuld met de Heilige Geest.
1. Beloofd.
2. Verklaard.
3. Ervaren.
4. Zelfonderzoek.
naluisteren download
zo, 05/06/2022 - 16:00 ds. W. J. van Gent Eerste Pinksterdag / Heilige Doop Naomi Meijer Handelingen 2: 39 - Een pinksterbelofte voor u en uw kinderen
Ps. 45: 1
Ps. 93: 4
Ps. 100: 4
Ps. 81: 12
Ps. 105: 5
Ps. 33: 2 en 6
Ps. 72: 3 en 11
Ps. 22: 16

Schriftlezing: Handelingen 2: 36-47 (Tekst: Handelingen 2: 39)

Een pinksterbelofte voor u en uw kinderen.
1. De inhoud van deze belofte.
2. De ontvangers van deze belofte.
3. De vervulling van deze belofte.
naluisteren download
zo, 05/06/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent Eerste Pinksterdag Handelingen 2: 33 - Pinksteren – het feest van de Drie-enige God
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 119: 3
Ps. 118: 8 en 12
Ps. 25: 2
Gezang 5: 9 (Gebed des Heeren)

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4 en 22-36 (Tekst: Handelingen 2: 33)

Pinksteren – het feest van de Drie-enige God.
1. De verhoging van de Zoon.
2. De toezegging van de Vader.
3. De uitstorting van de Geest.
naluisteren download
zo, 29/05/2022 - 16:00 ds. A. Veuger Numeri 21: 8 - Zie omhoog en blijf leven!
Ps. 95: 1
Ps. 66: 8
Ps. 105: 22 en 24
Ps. 37: 2 en 3
Ps. 111: 5

Schriftlezing: Numeri 20: 22-29 en Numeri 21: 1-9 (Tekst: Numeri 21: 8)

Zie omhoog en blijf leven!
1. De mopperende menigte.
2. De verhoogde Verlosser.
naluisteren download
zo, 29/05/2022 - 09:30 ds. A. Veuger Richteren 6: 36-40 - Gideon vraagt de Heere om een teken.
Ps. 122: 1 en 2
Ps. 6: 2
Ps. 26: 2 en 12
Ps. 85: 3
Ps. 118: 7

Schriftlezing: Richteren 6: 11-24 en 33-40 (Tekst: Richteren 6: 36-40)

Gideon vraagt de Heere om een teken.
1. Tekenen voor de wachtende Gideon.
2. Tekenen voor het wachtende volk.
naluisteren download
do, 26/05/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent Hemelvaartsdag Lukas 24: 50-52 - Jezus gaat zegenend naar de hemel.
Ps. 47: 1 en 3
Ps. 21: 5
Ps. 68: 2 en 9
Ps. 145: 1
Ps. 103: 10

Schriftlezing: Lukas 24: 36-53 (Tekst: Lukas 24: 50-52)

Jezus gaat zegenend naar de hemel.
1. Geleid door Jezus.
2. Gezegend door Jezus.
3. Verheugd in Jezus.
naluisteren download