zondag, april 5, 2020 - 09:30 - ds. W. J. van Gent

Momenteel is de videostream nog niet live, dit proberen we een half uur van te voren aan te zetten. (Klik hier om opnieuw te proberen.)

Catechisatie

Omdat de scholen vanaf 16 maart tot en met 6 april worden gesloten, vervallen alle catechisaties.
De belijdeniscatechisatie gaat door via Skype.

H U I S W E R K

BELIJDENISCATECHISATIE (6 april 2020, 19.30 uur)

* voorbereiden: hfd. 18 + maken de vragen (blz. 75 en 79)
* leren: Lukas 22: 19-20 (SV of HSV)
* doornemen de artikelen 22, 37, 56, 61, 64 en 68 van de kerkorde.
(Zie: https://cgk.nl/download/kerkorde-2011-artikelen/ )