Kerkdiensten

Mocht door overbelasting de live-uitzending niet werken, dan zullen wij zo spoedig mogelijk na de dienst de backup van de uitzending op de website plaatsen.

De geplande kerkdiensten kunt u vinden in de agenda.

zo, 05/02/2023 - 16:00 ds. W. J. van Gent NGB artikel 15 - Romeinen 5: 12-21 en Psalm 51: 1-9 - Een geboren zondaar
Gebed des Heeren: 6 en 7
Ps. 5: 4
Ps. 51: 3 en 4
Ps. 130: 4
Ps. 145: 6

Schriftlezing: Romeinen 5: 12-21 en Psalm 51: 1-9
NGB: Artikel 15

Een geboren zondaar.
1. Verderven.
2. Verdoemen.
3. Vergeven.
4. Verlangen.
zo, 05/02/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Johannes 4: 29 - Jezus openbaart Zich als de Messias (serie Johannes – deel 5)
Ps. 19: 5
Ps. 119: 86
Ps. 78: 1, 3 en 4
Ps. 36: 3a+2b
Ps. 84: 3

Schriftlezing: Johannes 4: 1-30 (Tekst: Johannes 4: 29)

Jezus openbaart Zich als de Messias.
1. Ontmoeting bij de oude bron.
2. Ontdekking aan de vuile bron.
3. Onthulling van de reine Bron.
zo, 29/01/2023 - 16:00 prof. dr. A. Baars Openbaring 21: 1b - En de zee was niet meer…
Ps. 77: 8 en 11
Ps. 93: 3
Ps. 89: 5 en 7
Ps. 46: 2
Ps. 65: 5

Schriftlezing: Openbaring 20: 11 - 21:5
Tekstafkondiging: Openbaring 21: 1b

En de zee was niet meer…
1. De tomeloze vijandschap is ten einde.
2. De nameloze benauwenis is ten einde.
3. De eindeloze afstand is ten einde.
naluisteren download
zo, 29/01/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Heilige Doop Lotte van Ingen Johannes 3: 3b - Opnieuw geboren worden (serie Johannes – deel 4)
Ps. 139: 7
Ps. 51: 5
Ps. 100: 4
Ps. 81: 12
Ps. 105: 5
Ps. 25: 6 en 7
Ps. 119: 88
Ps. 106: 3

Schriftlezing: Johannes 3: 1-21 (Tekst: Johannes 3: 3b)

Opnieuw geboren worden.
1. De noodzaak van de wedergeboorte.
2. Het wonder van de wedergeboorte.
3. De vrucht van de wedergeboorte.
naluisteren
terugkijken
download
zo, 22/01/2023 - 16:00 ds. R. Kok Markus 7: 34 - Effatha!
Ps. 103: 1 en 2
Ps. 48: 6
Ps. 42: 3 en 5
Ps. 89: 7
Ps. 66: 8

Schriftlezing: Markus 7: 31-37 (Tekst: Markus 7: 34)

Thema: Effatha!
naluisteren download
zo, 22/01/2023 - 09:30 ds. R. Kok Markus 1: 13 - De Heere Jezus moet naar de woestijn
Ps. 34: 2 en 4
Ps. 119: 8
Ps. 72: 2 en 4
Ps. 33: 10
Ps. 22: 13

Schriftlezing: Jesaja 11: 6-10 en Markus 1: 9-13 (Tekst: Markus 1: 13)

De Heere Jezus moet naar de woestijn.
naluisteren download
zo, 15/01/2023 - 16:00 ds. C. Cornet Mattheüs 25: 29 - Blijven werken tot de komst van de Heere Jezus.
Ps. 33: 11
Ps. 90: 9
Morgenzang: 3, 4 en 5
Ps. 143: 10
Ps. 5: 12

Schriftlezing: Mattheüs 25: 14-30 (tekst: Mattheüs 25: 29)

Blijven werken tot de komst van de Heere Jezus.
1. Werken voor een beloning?
2. Werken voor mijn Koning!
naluisteren download
zo, 15/01/2023 - 09:30 ds. C. Cornet Mattheüs 25: 1-5 - Blijven uitzien naar de komst van de Heere Jezus.
Ps. 65: 1 en 3
Ps. 119: 41
Ps. 84: 1 en 2
Ps. 45: 7
Ps. 25: 2

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13 (tekst: Mattheüs 25: 1-5)

Blijven uitzien naar de komst van de Heere Jezus.
1. Het voorbeeld.
2. Wees voorbereid!
3. Verwacht Hem!
naluisteren download
zo, 08/01/2023 - 16:00 ds. A.D. Fokkema Markus 7: 28-29 - Is er ook brood voor hondjes?
Ps. 147: 1 en 10
Ps. 96: 2
Ps. 141: 1 en 2
Ps. 86: 3 en 5
Ps. 22: 13 en 16

Schriftlezing: Markus 7: 24-30 (Tekst: Markus 7: 28-29)

Is er ook brood voor hondjes?
1. Een afwijzend antwoord.
2. Een heerlijk antwoord.
naluisteren download
zo, 08/01/2023 - 09:30 ds. A.D. Fokkema Markus 6: 18-20 - Gods Woord klinkt uit de mond van Johannes de Doper
Ps. 81: 11 en 12
Ps. 81: 13
Ps. 116: 5 en 8
Ps. 95: 4 en 5
Ps. 73: 14

Schriftlezing: Markus 6: 14-29 (Tekst: Markus 6: 18-20)

Gods Woord klinkt uit de mond van Johannes de Doper
1. Het afwijzen van dat Woord.
2. Het geraakt worden door dat Woord.
3. Het sterven voor dat Woord.
naluisteren download
zo, 01/01/2023 - 16:00 ds. H.C. Bezemer Psalm 27: 13-14 - Zien doet uitzien!
Ps. 106: 3
Ps. 130: 3
Ps. 13: 3 en 5
Ps. 27: 4 en 7
Ps. 42: 3 en 5

Schriftlezing: Psalm 27 (Tekst: Psalm 27: 13-14)

Zien doet uitzien!
1. Zien.
2. Uitzien.
naluisteren download
zo, 01/01/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Nieuwjaarsdienst Johannes 1: 29 - Vooruitkijken met een blik op de hemel (serie Johannes - deel 3)
Morgenzang: 4, 5 en 7
Ps. 51: 8
Ps. 40: 4 en 5
Ps. 118: 13
Ps. 91: 1

Schriftlezing: Johannes 1: 19-34 (Tekst: Johannes 1: 29)

Vooruitkijken met een blik op de hemel.
1. Het Lam gewezen.
2. Het Lam geslacht.
3. Het Lam geloofd.
naluisteren download
za, 31/12/2022 - 19:00 ds. W. J. van Gent Oudejaarsdienst Johannes 1: 15-16 - Terugkijken met een blik op de hemel (serie Johannes - deel 2)
Ps. 107: 1 en 22
Ps. 146: 4
Ps. 90: 1, 8 en 9
Ps. 145: 3
Ps. 89: 19 en 1 (in die volgorde)

Schriftlezing: Johannes 1: 6-28 (Tekst: Johannes 1: 15-16)

Terugkijken met een blik op de hemel.
1. De Fontein van genade.
2. Het geschenk van genade.
3. De volheid van genade.
naluisteren download
ma, 26/12/2022 - 10:00 Maarten van Gent; Floris Kater Kerstfeest met de kinderen Op weg naar Bethlehem naluisteren download
zo, 25/12/2022 - 16:00 ds. W. J. van Gent 1e Kerstdag Johannes 1: 14 - Kerst: het Woord is vlees geworden! (serie Johannes - deel 1)
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 33: 2
Ps. 102: 9 en 10
Ps. 96: 6 en 4 (in die volgorde)
Lofzang van Zacharias: 2

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 (Tekst: Johannes 1: 14)

Kerst: het Woord is vlees geworden!
1. De heerlijkheid van Zijn komen.
2. De heerlijkheid van Zijn wonen.
naluisteren download
zo, 25/12/2022 - 09:30 ds. W. J. van Gent 1e Kerstdag Lukas 2: 9-11 - Gods heerlijkheid als hemels Kerstlicht!
Ps. 71: 14 en 17
Ps. 119: 9
Ps. 89: 2 en 7
Ps. 68: 2
Ps. 97: 7
'Ere zij God!’

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 (Tekst: Lukas 2: 9-11)

Gods heerlijkheid als hemels Kerstlicht!
1. Licht in een donkere nacht.
2. Licht door een blijde boodschap.
3. Licht over Christus’ geboorte.
naluisteren download